Στάδια και Δικαιολογητικά Εγγραφής

Διαδικασία αίτησης:

Step 1: Συμπληρώστε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση, μαζί με την ηλεκτρονική χρέωση αίτησης. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την φόρμα Αίτηση Med για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση σας.

Step 2: Αποστείλετε τα 4 απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στην Ελληνική έδρα μας, είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς.

 

 1. Ύπαρξη Βασικού Πτυχίου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος (ακριβές φωτοαντίγραφο). [Πτυχία από ιδιωτικά Πανεπιστήμια ή χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν διαδικασία αναγνώρισης]
 2. Τρεις συστατικές επιστολές (ελληνικά ή αγγλικά) –
 3. Βιογραφικό (ελληνικά ή αγγλικά)
 4. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας που αποδεικνύεται με τη κατοχή ενός από τα ακόλουθα:
  • Proficiency (Cambridge / Michigan)
  • Πτυχίο χώρας εξωτερικού όπου η βασική γλώσσα είναι η Αγγλική
  • IELTS με ελάχιστη βαθμολογία 6,0 στην ενότητα “Reading” και ελάχιστη βαθμολογία 6,5 στην ενότητα “Writing”
  • TOEFL iBT με ελάχιστη βαθμολογία 90 στην ενότητα “Reading” και ελάχιστη βαθμολογία 24 στην ενότητα “Writing”

New *Οι φοιτητές που δεν έχουν κάποιο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αλλά πιστεύουν ότι οι ικανότητές τους είναι στο επιθυμητό επίπεδο, μπορούν να εισαχθούν ως Προσωρινοί Σπουδαστές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αξιολογήστε τον γραπτό σας λόγο στα Αγγλικά
Παρακαλώ αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση:

Πρόγραμμα M.Εd. στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση(Ελλάδα και Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες)
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ag. Loukas 65404
Kavala, Greece
e-mail: mddegr@emattech.gr

 

Γραμματεία:
Tηλ: (0030) 6944469629 Καθημερινά 10.00 με 13.00
e-mail: mddegr@emattech.gr

Carmen Jensen-Tebb, Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Athabasca University
mde@athabascau.ca

Καθηγήτρια Martha Cleveland-Innes, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Centre for Distance Education
Athabasca University
e-mail: martic@athabascau.ca
Tel: (780) 675-6426 or (800) 788-9041 ext. 6426